14.3 C
זאגרב
  • קרא את הבא
יותר
    נאסלובנה תגיות דינה Šosberger Štampalija

    תגית: דינה Šosberger Štampalija

    למרות שלא היתה להם ברירה, הם אפילו הצביעו כ 18 כיהודים

    מתוך המספר הכולל של מצביעי 184 של הלאום היהודי שנרשם ברשימת הבוחרים בזאגרב, מצביעי 33, כלומר 17,93%, הצביעו, וזה ...