25.1 C
זאגרב
 • קרא את הבא
יותר
  נאסלובנה תגיות בחירות לנציגי מיעוטים לאומיים

  תגית: בחירות לנציגי המיעוטים הלאומיים

  ויקטור Filima בהצלחה הביס Slavka Buru בבחירות לנציגי האוקראינים

  מתוך המספר הכולל של מצביעי 308 של אזרחות אוקראינית נרשם ברשימת הבוחרים זאגרב, ההצבעה החלה על ידי הבוחרים 58, כלומר 18,83%, מתוכם ...

  בארי ותיאוטה אחמד דחו חמישה תורכים

  מתוך המספר הכולל של הבוחרים 69 של המיעוט הלאומי הטורקי נרשם ברשימת הבוחרים זאגרב, ההצבעה החלה על ידי הבוחרים 5, כלומר 7,25%, מתוכם ...

  14 יצא על הבחירות בסלובקיה, הבחירה שלהם היה פשוט ...

  מתוך המספר הכולל של מצביעי 172 של המיעוט הסלובקי הלאומי נרשם ברשימת הבוחרים זאגרב, ההצבעה החלה על ידי הבוחרים 14, כלומר 8,14%, מהם ...

  ספק של נשים משך 35,67 אחוז הרוסים בבחירות

  מתוך המספר הכולל של מצביעי 300 של המיעוט הלאומי הרוסי שנרשם ברשימת הבוחרים בזאגרב, מצביעי 107, או 35,67%, הצטרפו להצבעה ...

  לרוסים היה רק ​​מועמד אחד: 21 היה להם

  מתוך כלל מצביעי 128 של המיעוט הלאומי הרומני שנרשם ברשימת הבוחרים בזאגרב, ההצבעה החלה על ידי מצביעי 21, כלומר 16,41%, מתוכם ...

  הפולנים היו הבחירות הכי עדכני: יציאה כמעט 40 אחוז, וכל המועמדים ...

  מתוך סך המצביעים 123 של המיעוט הלאומי הפולני נרשם ברשימת הבוחרים זאגרב, ההצבעה החלה על ידי הבוחרים 48, כלומר 39,02%, מתוכם ...

  232 מגרמניה נבחר על ידי 16

  מתוך המספר הכולל של מצביעי 232 של המיעוט הלאומי הגרמני נרשם ברשימת הבוחרים זאגרב, ההצבעה החלה על ידי הבוחרים 16, כלומר 6,90%, מתוכם ...

  שני הבולגרים בחרו בעצמם: איש לא הצביע בעד כך

  מתוך מצביעי 93 של אזרחות בולגרית שנרשם ברשימת הבוחרים בזאגרב, ההצבעה הצטרפה לבוחרים 2, כלומר 2,15%, מתוכם ...

  ברונו ואייבי בלייק הצביעו בשלושה מצביעים

  מתוך המספר הכולל של מצביעי 31 של המיעוט הלאומי האוסטרי נרשם ברשימת הבוחרים זאגרב, ההצבעה החלה על ידי הבוחרים 3, כלומר 9,68%, מהם ...

  3883 אלבנים הצביעו 763

  מתוך מצביעי 3833 של אזרחות אלבנית רשום ברשימת הבוחרים זאגרב, מצביעי 763, כלומר 19,91%, כבר הצבעה, אשר ...

  סרבים אדישים לחלוטין בבחירות של מיעוטים לאומיים בזאגרב לצאת מהם ...

  בצל מסע הבחירות של הפרלמנט האירופי בזאגרב, לפני עשרה ימים, נערכו בחירות שמשך תשומת לב מועטה מאוד של אזרחים ו ...