HSLS זגרב

ב- 22. הפגישה של העירייה העיר של העיר של זאגרב, שנערך ב 18. אפריל 2019. רובם העלו את ההצעה למכור קרקעות לחברה פרטית כדי לאחד יותר מחלקיק אחד לתוך אחד לצורך בניית פסולת מינרלית ומיחזור פסולת בניין.

ניתן להשתמש באותו חלקיק כדי להתקין מגרסה של חומר בניין ביישוב עירוני. למרות התנגדות של אזרחים מקומיים ממשל עצמי של העיר Stenjevc, אשר דווחו שוב ושוב על המגרש, החלטה התקבלה על ידי חברי פרלמנט של רוב המפלגות על פי עצתו של ראש העיר.

במעשה זה, המסילה הבנויה מסודרת גם באותן מגרשים שהם נושא המכירה. הצרכים של מרכז בריאות, גן ילדים ובית הספר הם פחות עדיפות מאשר מחסן משאבים מינרליים כי יהיה להקטין את איכות חייהם של אזרחים בחלק המערבי של העיר להשפיע על בריאותם.