דגל איטליה

מבין מצביעי 301 הכולל רשום מיעוט לאומי איטלקי לרשימת הבוחרים בזאגרב, בהצבעה היה ניגש הבוחרים 33 או 10,96%, מתוכם פתקי הצבעה הצביעו הבוחרים 33 או 10,96%.

הרשימות החוקיות היו 33, או 100,00%. קודי 0 לא חוקיים, או 0,00%.

כדי נציגי איטלקית רצו רק אוסקר Arlant, וסגנו, אציו Kozlović. אי ודאות בבחירות האלה היה לא כפי שהוא באיטליה, אך שניים מהם הרים בקלות 100 אחוזים.