דגל ישראל

הלאומיות היהודית הכוללת הבוחרים 184 נרשם לרשימת הבוחרים בזאגרב, בהצבעה היה ניגש הבוחרים 33 או 17,93%, מתוכם פתקי הצבעה הצביעו הבוחרים 33 או 17,93%.

הרשימות החוקיות היו 33, או 100,00%. קודי 0 לא חוקיים, או 0,00%.

סניה Zoricic Tabakovic וסגניתה דינה Šosberger Štampalija היו המועמד בלבד נסחף כל הקולות. מאז לא היתה ברירה אמיתית, התגובה כמעט 18 אחוז הוא יותר טוב. אולי בגלל שהם יהודים, פולנים ורוסים שהשיגו שיעור ההצבעה הגבוה בבחירות מיעוט בזאגרב, המועמדים היו רק נשים.