עבודות כביש

בשל השיפוץ של עבודות ניקוז משקעים, רחוב Završje מול מספר הבית 31, מ 05. 10. מ 08,00 שעות ל 07. 10. 2015. עד 18,00 שעות, ייסגר עבור כל התנועה.

התוואי הימי במהלך ביצוע העבודות הנ"ל יהיה:

• סיום - Cusciano - Graberje - V. Rabadana - סיום ולהיפך.

לשכת התנועה של האזרח מתריעה על קשיים פוטנציאליים בתנועה ומתפללת על סבלנות והבנה.